Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2011

stefanel
2877 8e85
stefanel
2585 7b15
Reposted bytomorrownevercomessmilla
stefanel
2571 aa2a 500
Reposted byexistential existential
stefanel
2321 b84d 500
stefanel
stefanel
0071 b600
Reposted fromwindowofthesoul windowofthesoul

August 08 2011

stefanel
7222 548d
Reposted frommullet mullet viaflauschig flauschig
stefanel
YAYYY
Reposted fromsamolot samolot viaflauschig flauschig
stefanel
stefanel
1551 00cb 500
ewolucja (patrz na misia)
Reposted fromiaix iaix viaflauschig flauschig
stefanel
Reposted fromflauschig flauschig
stefanel
stefanel
9574 205b 500
Reposted frompatt patt viaflauschig flauschig
stefanel
Cristina...
Mógłbym obiecać ci, że będę cię tulił i się o ciebie troszczył. Mógłbym obiecać, że będę przy tobie w zdrowiu i chorobie. Mógłbym powiedzieć, że będę dopóki śmierć nas nie rozłączy. Ale nie powiem. Taka przysięga jest dla optymistycznych par, tych pełnych nadziei. Ale ja nie stoję tu w dniu ślubu pełen optymizmu czy pełen nadziei.
Nie mam w sobie optymizmu. Nie jestem pełen nadziei. Ale jestem gotowy. Jestem opanowany. I wiem. Jestem facetem od serc. Rozdzielam je na części. Składam je z powrotem. Trzymam je w swoich rękach. Jestem facetem od serc. A więc tego jestem pewien, jesteś moją partnerką.Moją ukochaną. Moim najlepszym przyjacielem.
Moje serce... Moje serce bije dla ciebie.
A w tym dniu, dniu naszego ślubu, Obiecuję ci to... Obiecuję, że złożę swoje serce w twoich dłoniach.
Obiecuję ci... siebie.
— przysięga dr. Burke 'Chirurdzy'
Reposted fromtszttszt tszttszt viagreysanathomy greysanathomy
stefanel
stefanel
Gdy zawodzą nas ludzie, (...) rozwiązanie nie jest już takie proste. Robimy wszystko, by odbudować zaufanie. Lecz zdarzają się rany tak głębokie, rozczarowania tak poważne, że nie można naprawić tego, co zostało zepsute. A kiedy tak się stanie, można tylko czekać.
— Grey's anatomy
Reposted fromfeatherr featherr viagreysanathomy greysanathomy
stefanel
stefanel
3483 9556
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viahomefromhome homefromhome
stefanel
8207 7204 500
Riccardo Caffé, Puglia, Italy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl